La Fundació Privada Bonanit de Tarragona, que es dedica a l’atenció de persones sense llar i en situació de vulnerabilitat, va rebre una subvenció de 70.000 euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 per a l’exercici de 2023.

La subvenció rebuda s’ha destinat a l’activitat general de la Fundació Privada Bonanit.